Bank Ochrony Środowiska Liderem Społecznej Odpowiedzialności 2024!

Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska Liderem Społecznej Odpowiedzialności 2024!

Uzyskanie przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), po raz kolejny, aż trzech tytułów w Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma 2024, Dobry Pracodawca 2024 oraz Eko Firma 2024 to najlepsze potwierdzenie tego, że wartości ESG są głęboko zakorzenione w DNA naszej organizacji. Otrzymane tytuły potwierdzają, że nasz bank jest postrzegany jako solidna instytucja, wrażliwa na potrzeby społeczności lokalnych, dbająca o swoich pracowników. Od samego początku istnienia BOŚ jest instytucją z ekologiczną misją - bank wspiera zieloną transformację w Polsce i aktywnie angażuje się w promowanie zrównoważonych inwestycji. 

Otrzymane certyfikaty pozwolą umacniać wizerunek BOŚ jako Lidera Społecznej Odpowiedzialności - w związku z tym Kapitule Konkursu bardzo serdecznie dziękujemy za ponowne docenienie naszych wysiłków oraz przyznane wyróżnienia. 

Nasz cel pozostaje bez zmian – dążymy do tego, abyśmy byli bankiem pierwszego wyboru dla przedsiębiorców i firm chcących realizować inwestycje proekologiczne. Bank Ochrony Środowiska to ważna część sektora bankowego i instytucja, która szczególnie w początkach polskiej transformacji systemowej, odegrała znaczącą rolę w poprawie stanu środowiska naturalnego w Polsce. Od początku swojego istnienia bank koncentruje się na finansowaniu inwestycji przyjaznych środowisku, a wartość kredytów  ekologicznych, których udzieliliśmy do tej pory wyniosła 27 mld PLN.

Mamy praktyczną wiedzę, gdyż od ponad trzech dekad wspieramy polskich przedsiębiorców, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy. BOŚ posiada zespół inżynierów ekologów, którzy aktywnie wspierają klientów banku na każdym etapie realizacji projektu - od szukania optymalnych rozwiązań, dostawców, oceny środowiskowej, aż po ewaluację po zakończeniu inwestycji. Na bieżąco chcemy wspierać firmy, które teraz w związku z obowiązkiem raportowania niefinansowego, są lub będą zobligowane do zmniejszania swojego śladu węglowego. 

Rozumiemy, że funkcjonowanie w świecie, który dąży do neutralności klimatycznej nie jest łatwe, dlatego uruchomiliśmy internetowy portal wiedzy ekologicznej dla przedsiębiorców – Przystanek EKO Biznes. Jest to miejsce, gdzie eksperci banku dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, wspierając małych i średnich przedsiębiorców w wyborze optymalnych rozwiązań dla ich biznesu – które będą jednocześnie przyjazne środowisku. 

Na Przystanku EKO Biznes bank zamieszcza treści eksperckie, w tym artykuły i wywiady ze specjalistami banku. Publikujemy także podcasty autorstwa inżynierów ekologów BOŚ oraz treści wideo prezentujące inwestycje klientów, a także najnowsze rozwiązania technologiczne wspierające realizację zielonych projektów. Chcemy, aby treści publikowane na portalu służyły budowaniu wiedzy i świadomości klientów na temat rozwiązań proekologicznych oraz wyzwań, jakie stoją przed sektorem MŚP w zakresie wdrażania regulacji związanych z zieloną transformacją. Portal umożliwia kontakt z ekologami banku, z którymi można omówić pomysły i możliwości finansowania planowanych inwestycji. 

Dużą wagę przykładamy nieustająco także do zmniejszania własnego negatywnego wpływu na środowisko. Już teraz BOŚ korzysta z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, a do 2030 roku planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną w pełnym zakresie. Stawiamy na stabilny rozwój zrównoważonej gospodarki i wiarygodność wdrażanych rozwiązań. 

Od 2021 r. bank poddaje się również ocenie ratingowej ESG, mierząc się na tle innych i osiągając coraz lepsze wyniki. W grudniu 2022 roku bank otrzymał ocenę ESG Risk, przyznaną przez agencję ratingową Morningstar Sustainalytics, na poziomie 14,2, co w praktyce oznacza, że ryzyko ESG naszego banku oceniono jako niskie. Plasuje to nas w gronie 9% najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym - na ponad 1 tys. przebadanych instytucji finansowych - które poddały się temu niezależnemu badaniu. 

Dziękując za wyróżnienie chcemy jeszcze raz podkreślić, że w ślad za strategią rozwoju BOŚ, nasz bank będzie nadal efektywne łączył cele finansowe, interesy akcjonariuszy, z działaniami na rzecz środowiska, najbliższego otoczenia oraz dobrobytu naszych pracowników. 

Michał Wójcik 
Dyrektor Departamentu Marketingu
Bank Ochrony Środowiska 


boś logo bank ochrony środowiska

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11