Czy pracownik z zagranicy może skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?

Czy pracownik z zagranicy może skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?

Czy pracownik z zagranicy może skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?

Liczba obcokrajowców pracujących w Polsce wzrosła wzrasta w tempie kilkudziesięciu procent rocznie – od 2015 r. zwiększyła się prawie 6-krotnie.


    • Napływ zagranicznych pracowników jest wyzwaniem dla publicznego systemu ochrony zdrowia. Dlatego rośnie zainteresowanie prywatną opieką medyczną, w tym ubezpieczeniami firmowymi.


    • Umawianie wizyt w ramach polis grupowych jest łatwiejsze niż przez NFZ. Mniejsze jest też ryzyko bariery językowej – ubezpieczyciele oferują m.in. teleporady w językach obcych.


Liczba obcokrajowców, którzy legalnie rezydują i są zatrudnieni w Polsce, rośnie nieprzerwanie . Według ostatnich danych ZUS na koniec 2022 r., zarejestrowanych w urzędzie było ponad 1 mln 063 tys. tys. obcokrajowców. To wzrost o 21,5% rok do roku. Na skalę zjawiska warto także spojrzeć w szerszej perspektywie, ponieważ na duży przyrost liczby zagranicznych pracowników w 2022 r. szczególny wpływ miała wojna w Ukrainie. Patrząc na statystyki z lat poprzednich widać, że Polska jest atrakcyjnym miejscem dla emigracji zarobkowej. Od 2015 r. liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego wzrosła prawie 6-krotnie - o 30% wzrosła liczba pracowników z innych państw UE i 6-5-krotnie spoza Wspólnoty.

– Nic nie zapowiada odwrócenia tego trendu, co jest wyzwaniem nie tylko dla rynku pracy, ale również dla systemu opieki zdrowotnej. Każdy zatrudniony w Polsce pracownik, niezależnie od obywatelstwa, jeśli został zgłoszony do ubezpieczenia w ZUS i ma opłacone składki, może korzystać z usług NFZ. Co więcej, obywatele państw Unii Europejskiej mają zagwarantowany dostęp do publicznych świadczeń w Polsce niezależnie od tego, czy są zatrudnieni w naszym kraju, czy nie. Podobnie jak Polacy w innych państwach Wspólnoty. Na zwiększoną liczbę pacjentów musi być przygotowany również sektor prywatnych usług medycznych, ponieważ grupowe ubezpieczenie zdrowotne czy pakiety medyczne dla obcokrajowców pracujących w Polsce są powszechne i osoby te chętnie z nich korzystają – komentuje Beata Tylke, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych w SALTUS Ubezpieczenia w SALTUS Ubezpieczenia.

Bariera językowa głównym problemem


Codzienne utrudnienia dla obcokrajowców w Polsce często biorą się z różnych spraw administracyjnych i formalności, z którymi się zmagają, co dotyka to także kwestii zdrowia. Chociaż ci, którzy pracują w Polsce, mogą otrzymać bezpłatną pomoc w placówkach, które mają umowę z NFZ, czasem trzeba pokazać dodatkowe dokumenty, żeby się na wizytę umówić. Choć formalności w ostatnich latach drastycznie uproszczono i ograniczono, to i tak jest to dodatkowy krok, który trzeba zrobić. Najistotniejsza jest jednak wciąż bariera językowa. Mimo że i tu należy zwrócić uwagę, że jest coraz lepiej – choćby z tego powodu, że część obcokrajowców pracujących w Polsce to personel medyczny – to nadal korzystanie ze świadczeń powszechnych może być dla niektórych obcokrajowców przysłowiową „drogą przez mękę”. Dlatego często decydują się na pomoc w placówkach prywatnych, które zazwyczaj dbają o to, żeby choć rejestracja była możliwa co najmniej w dwu lub trzech językach.

Pracodawcy stawiają na opiekę w prywatnych przychodniach 


Wobec tego, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich pracowników z innych krajów, coraz więcej pracodawców decyduje się na oferowanie grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. Dzięki nim zatrudnieni łatwiej mogą skorzystać z usług medycznych, ponieważ mają zapewniony dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. W ten sposób, oprócz zaradzenia głównym problemom zwiększają również liczbę miejsc, gdzie pracownicy mogą otrzymać pomoc. Co ważne, ubezpieczyciele oferują możliwość konsultacji lekarskich w różnych językach, także w ramach konsultacji zdalnych.

– Teleporady to już nieodłączna część oferty medycznej, która dla osób z zagranicy jest szczególnie atrakcyjna. Pozwalają na konsultacje bez konieczności wychodzenia z domu i są dostępne w różnych językach, przeważnie angielskim, ale coraz częściej również w ukraińskim. Firmy ubezpieczeniowe w celu ułatwienia klientom korzystania z usług telemedycznych zapewniają dostęp do wielojęzycznych platform internetowych lub aplikacji, które umożliwiają łatwe zamawianie teleporad bez potrzeby kontaktu z infolinią ubezpieczyciela. To sprawia, że cały proces jest szybki i wygodny – dodaje Beata Tylke z SALTUS Ubezpieczenia.

 

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11