Szansa na rozwój produkcji i magazynów – autonomiczne roboty AMR

Szansa na rozwój produkcji i magazynów – autonomiczne roboty AMR

Automatyzacja procesów intralogistycznych stanowi jeden z wyznaczników realizacji koncepcji Przemysłu 4.0 w nowoczesnych zakładach produkcyjnych i magazynowych. Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie wysokich wskaźników efektywności oraz utrzymanie konkurencyjności na rynku. Dlaczego?

Roboty AMR jednym z najważniejszych trendów w intralogistyce

Bieżące trendy w intralogistyce są przedmiotem badań specjalistycznych podmiotów. Branżowe raporty wykazują znaczny wzrost zapotrzebowania zarówno na automatyczne systemy mobilne, jak i pracowników działających w obszarze automatyki i robotyki. Raport Mobile Robots od Interact Analysis z 2021 roku wskazuje, że do końca 2025 roku na rynek zostanie dostarczonych 2,1 miliona robotów mobilnych, z czego aż 860 000 zostanie dostarczonych w samym 2025 roku. Według raportu Research and Markets AGV and AMR market. An analysis of market trends, impact of COVID 19 and revenue forecasts szacowana wartość tego rynku w 2028 roku może osiągnąć nawet 18 miliardów dolarów, a roboty pozwolą znacznie zoptymalizować wykorzystanie powierzchni w zakładach przemysłowych. Co więcej, w ciągu kilku następnych lat spodziewane są kilkudziesięcioprocentowe wzrosty rdr (24 proc. dla AGV i 43 proc. dla AMR).

Do realizacji działań wymagających mniejszego stopnia autonomii wykorzystuje się roboty AGV. Natomiast roboty AMR o znacznie wyższym stopniu autonomii wykorzystują źródła danych do komunikacji z człowiekiem oraz pozostałymi urządzeniami. Oznacza to, że na optymalizację procesów intralogistycznych patrzeć należy kompleksowo pod kątem całego systemu.

Intralogistyka – proces „stworzony” do automatyzacji

Główny kierunek rozwoju intralogistyki w zakładach produkcyjnych i magazynowych zakłada minimalizację zaangażowania człowieka. Autonomiczne roboty AMR pozwalają zachować ciągłość procesów w przypadku nieprzewidywalnych zmian na rynku pracy.

– Zakłady przemysłowe są często położone na terenach oddalonych od dużych aglomeracji. Dodatkowo na rynku mamy niedobór wykwalifikowanej kadry. Jest to jednym z kluczowych powodów, dla których automatyzacja staje się kierunkiem strategicznym w rozwoju przedsiębiorstw. Wiele zakładów ma nawet wyznaczone wskaźniki KPI związane z automatyzacją procesów produkcyjnych lub magazynowych, dlatego managerowie poszukują rozwiązań z tym związanych. Intralogistyka stanowi jeden z najbardziej obiecujących procesów do automatyzacji ze względu na swoją powtarzalność – tłumaczy Marcin Młodożeniec, Szef Działu Marketingu i Sprzedaży w Etisoft Smart Solutions.

Trend związany z automatyzacją potwierdzają również oczekiwania samych klientów, wyrażają oni bowiem zapotrzebowanie na rozwiązania autonomiczne, które dadzą im możliwość optymalizacji wydajności i jakości procesów, a także pozwolą w pewien sposób uniezależnić się od czynnika ludzkiego.

Autonomiczne systemy intralogistyczne – nowe szanse na rozwój produkcji i magazynów

Rozwój zakładów przemysłowych – a co za tym idzie, ich konkurencyjność – jest w dużej mierze definiowany przez wydajność oraz jakość procesów. Roboty AMR pomagają w rozwiązaniu problemów związanych z brakami kadrowymi, a także stanowią odpowiedź na rosnącą presję związaną z wdrażaniem automatycznych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Autonomiczne urządzenia umożliwiają zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz uzyskiwanie coraz lepszych wskaźników. Dostawcy autonomicznych systemów intralogistycznych oferują zaawansowane funkcje analityczne pozwalające zoptymalizować m.in. wykorzystanie zasobów oraz ogólne wskaźniki KPI zakładu. Dużą zaletą jest również kompleksowość nowoczesnych autonomicznych systemów intralogistycznych oferowana przez producentów takich rozwiązań.

– Organizacja pełnej floty robotów pozwala na kompleksową realizację procesów intralogistycznych. Aby zminimalizować konieczność zaangażowania człowieka i zmaksymalizować automatyzację transportu, autonomiczne pojazdy przystosowuje się do radzenia sobie z różnymi nośnikami logistycznymi. My specjalizujemy się w rozwiązaniach do transportu palet, w których wykorzystujemy dwa typy robotów serii IntraBot – mówi ekspert.

Wykorzystanie autonomicznych robotów AMR pozwala usprawnić powtarzalne procesy związane z transportem wewnętrznym. Automatyzacja stanowi skuteczny i perspektywiczny sposób na zachowanie konkurencyjności na rynku, co jest istotnym elementem strategii rozwoju zakładów produkcyjnych i magazynowych.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11