CMC Poland - dbamy o lokalną społeczność i środowisko, w którym żyjemy i pracujemy

CMC pracownicy

CMC Poland - dbamy o lokalną społeczność i środowisko, w którym żyjemy i pracujemy

CMC Poland Sp. z o.o. od 20 lat jest częścią notowanego na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku CMC. W Polsce firma jest liderem w produkcji wyrobów długich przeznaczonych dla budownictwa oraz jednym z największych dostawców prętów okrągłych i płaskowników w Europie. Wprowadza innowacyjne produkty, które są wynikiem prac wykwalifikowanej kadry technicznej oraz współpracy ze środowiskiem akademickim.

Łącznie na świecie zatrudnienie w CMC znajduje ponad 13 tysięcy pracowników, z czego ponad 2800 osób pracuje w Polsce. Najwięcej z nich, bo aż ponad 2200 w Zawierciu, co sprawia, że CMC Poland ma istotne znaczenie na lokalnym rynku pracy. Częścią firmy jest działająca od 1897 roku Huta w Zawierciu. Produkuje wyroby gorącowalcowane długie w oparciu o wsad pochodzący ze stalowni elektrycznej, w której do produkcji wykorzystywany jest złom stalowy. Produkty stalowe znajdują swoich odbiorców na rynku krajowym i zagranicznym.

Co sprawia, że firma od kilku lat notuje bardzo niski wskaźnik odejść dobrowolnych - na poziomie poniżej 2 proc.?


„W codziennej pracy stawiamy na bezpieczeństwo, które jest priorytetem w firmie produkcyjnej, takiej jak CMC. Naszą kadrę tworzą kompetentni pracownicy, którzy z pełnym zaangażowaniem realizują powierzone im obowiązki. Zapewniamy dostęp do szkoleń i studiów, dzięki czemu pracownicy mogą stale podnosić swoje kompetencje, albowiem zdajemy sobie sprawę, z tego, że rozwój każdego pracownika przekłada się na rozwój firmy. Wiemy również, że do rozwoju firmy, potrzebne są nowe inwestycje oraz nowoczesne technologie, dlatego inwestycje, jakie przeprowadziliśmy w ostatnich latach zapewniają, że stosowana przez nas technologia w produkcji stali jest na najwyższym światowym poziomie i jest przyjazna dla środowiska. Jesteśmy również liderem we wprowadzaniu innowacyjnych produktów przy jednoczesnym zmniejszaniu naszego śladu węglowego” - mówi Wojciech Więcławik, prezes zarządu CMC Poland.

W firmie zostały powołane Wydziałowe Grupy Ratownictwa, których członkowie odbywają cykliczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej  oraz reagowania na zagrożenia środowiskowe. Realizowane są cykliczne szkolenia z zakresu: pierwszej pomocy (obejmujące obsługę AED oraz trening resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu fantoma szkoleniowego), organizacji bezpiecznej pracy na wysokości, rozpoznawania i podejmowania działań w przypadku wykrycia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w złomie dla pracowników uczestniczących w procesie przerobu złomu.

cmc

Nie bez znaczenia jest również konkurencyjne wynagrodzenie oferowane pracownikom - minimalne wynagrodzenie podstawowe w CMC Poland od września 2023 r. wynosi 6000 zł brutto.  Pracownicy otrzymują również dodatki za pracę w systemie zmianowym, premie kwartalne, nagrody i inne benefity. Od 2016 r. wraz z rodzinami mogą korzystać z szerokiego pakietu prywatnej opieki medycznej w Medicover, a od 2020 r., dodatkowo z przyzakładowej placówki medycznej Medicover.

cmc

„Work-life balance” pracowników i ich rodzin jest dla CMC kluczową sprawą. W ramach tzw. wczasów rodzinnych z dofinansowaniem z ZFŚS, firma oferuje wypoczynek w dowolnym okresie roku w ok. 20 miejscach w Polsce, m.in. we własnym ośrodku wypoczynkowym nad Bałtykiem w Rowach, na Mazurach, w górach, w tym w hotelu Gołębiewski i Stok w Wiśle. Ponadto oferuje karty Multisport, karty przedpłacone dla dzieci na Dzień Dziecka i Mikołajki, zapomogi, pożyczki oraz karty przedpłacone dla pracowników na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne. Z okazji Dnia Hutnika firma organizuje piknik dla pracowników i ich rodzin. 

„Naszym pracownikom stwarzamy możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, poprzez szkolenia, dofinansowanie studiów. Promujemy awanse wewnętrzne, w przypadku pojawienia się wakatu na stanowisku kierowniczym, nawet najniższego szczebla, awansowani są obecni pracownicy firmy, tylko w wyjątkowych sytuacjach pozyskujemy z rynku kadrę kierowniczą. Wdrażamy wiele inicjatyw dotyczących poprawy bezpiecznych warunków pracy, angażując w te działania pracowników. Angażujemy się również w realizację kształcenia dualnego w szkołach technicznych. Od pięciu lat aktywnie prowadzimy lokalną kampanię „Zawód na propsie, Technikum daje więcej”, zachęcając młodych ludzi do wyboru kształcenia technicznego w klasach patronackich.” - mówi Barbara Kaleta, członek zarządu, dyrektor personalny.

Obecnie CMC Poland współpracuje z trzema lokalnymi technikami, w klasach patronackich CMC w roku szkolnym 23/24 kształci się łącznie ok. 380 uczniów, z czego ok. 250 realizuje zajęcia praktyczne na terenie huty. Absolwenci kierunków patronackich: technik mechanik, technik przemysłu metalurgicznego, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego i technik transportu kolejowego oraz technik eksploatacji portów i terminali, po ukończeniu szkoły mogą podjąć pracę w CMC lub kontynuować edukację na studiach. Do dzisiaj 64 absolwentów klas patronackich z lat 2019 -2023 z sukcesem podjęło pracę w CMC Poland. 

cmc

Firma sponsoruje stypendia dla uczniów i studentów kształcących się w systemie dualnym na terenie firmy. W przypadku uczniów klas patronackich w technikach, po spełnieniu określonych kryteriów uczniowie mają możliwość otrzymać miesięczne stypendium w kwocie od 200 zł w klasie pierwszej do 600 zł w klasie piątej. Natomiast od 2018 r. wybrani pracownicy przy pełnym wsparciu finansowym firmy kształcą się w trybie zaocznym na kierunku Metalurgia prowadzonym na Politechnice Częstochowskiej. W 2022 roku 13 pracowników uzyskało tytuł inżyniera metalurgii, a kolejnych 14 jest w trakcie kształcenia. 

CMC Poland angażuje się w liczne akcje i inicjatywy ważne dla mieszkańców Zawiercia i okolic. Wspiera lokalne drużyny sportowe, jest  sponsorem tytularnym klubu siatkówki męskiej Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) oraz klubu piłki ręcznej: KS Viret CMC Zawiercie (I liga). Wspiera lokalne instytucje i organizacje m.in.: Szpital Powiatowy w Zawierciu, Państwową Straż Pożarną, Orkiestrę Dętą CMC, lokalne szkoły, WOŚP i wiele innych.
W lipcu 2023 r. była sponsorem lokalnej imprezy biegowej Jurathlon, w której udział wzięli również pracownicy CMC Poland. Natomiast we wrześniu 2023 r. firma włączyła się w charytatywną akcję Poland Business Run 2023, gdzie na starcie trasy biegowej stanęło 30 reprezentantów CMC Poland. 
Nie można również zapomnieć, że od kilkunastu lat w sobotę przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia organizowana jest na terenie Zawiercia akcja „Mikołaje CMC”, podczas której pracownicy w strojach Mikołajów rozdają zawierciańskim dzieciom maskotki i słodycze. Jest to akcja, która na dobre wpisała się w świąteczny klimat zawierciańskich ulic i cieszy się dużą popularnością.


“Zbudowaliśmy przeszłość, aby teraz dbać o przyszłość. Przyszłość zaczyna się dzisiaj.”

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11