Wszyscy zasługujemy na to, by żyć w czystym środowisku

Z prawej: Jarosław Grobelny, Prezes Zarządu Intereko Energia Sp. z o.o.

Z prawej: Jarosław Grobelny, Prezes Zarządu Intereko Energia Sp. z o.o.

Wszyscy zasługujemy na to, by żyć w czystym środowisku

Z inicjatywy polskiej firmy w Łodzi odbył się Szczyt Zrównoważonego Rozwoju Sudanu Południowego.

Firma Intereko Energia Sp. z o.o. świadcząc specjalistyczne usługi w zakresie gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i przemysłowymi poprzez własne, innowacyjne technologie, od kilku lat realizuje w Afryce nowatorski program likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci oraz produkcji z odpadów energii i wielu komponentów, aktywnie wpływając tam na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. 

W tym duchu łódzka spółka zorganizowała w Łodzi międzynarodowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju Sudanu Południowego (Sustaianable Business Summit). 

W organizację Szczytu zaangażowało się wiele instytucji i firm, m.in. rząd Sudanu Południowego, UNESCO, Międzyrządowa Organizacja UNASDG IGO, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Uniwersytet Łódzki, a także przedstawiciele Rady USA ds. Globalnego Rozwoju i amerykańskie organizacje pozarządowe. Firma Intereko Energia, jako organizator szczytu przewodniczyła całemu przedsięwzięciu. Wydarzenie miało na celu poznanie perspektyw, możliwości i oczekiwań Sudanu Południowego, młodego, afrykańskiego kraju (powstał w 2011 r. w wyniku odłączenia się od Sudanu), w zakresie kierunków jego rozwoju. Dyskusje i prezentacje dotyczyły m.in. takich tematów jak, gospodarowanie odpadami, zielona infrastruktura, prawa człowieka, bezpieczeństwo, rolnictwo, opieka zdrowotna czy edukacja. Uczestnicy podzielili się innowacyjnymi praktykami i technologiami mającymi na celu zwiększenie wydajności rolnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kontekście wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Dyskusje toczyły się również wokół ochrony bioróżnorodności, przywracaniu siedlisk dzikich zwierząt, zahamowaniu wylesiania, odpowiedzialnych praktyk w hodowli, wspierania przedsiębiorczości, możliwości inwestycyjnych, czy innowacyjnych strategii rynkowych.

 Cenne spostrzeżenia i twórcze pomysły, jakie zostały zdefiniowane podczas Szczytu będą systematycznie wdrażane w życie. Jest nadzieja na ekologiczną i zrównoważoną przyszłość Sudanu Południowego i cieszę się, że jako pomysłodawca i organizator tego wydarzenia nasza firma ma w tym swój udział – mówi Jarosław Grobelny, Prezes Zarządu Intereko Energia, i dodaje: – Udało się nawiązywać cenne kontakty z przedstawicielami różnych środowisk, którym przyświeca wspólny cel. Wydarzenie rozpaliło w nas iskrę, aby wdrażać zmiany, promując zrównoważone praktyki w kolejnym afrykańskim kraju. 

Efektem Szczytu Zrównoważonego Rozwoju Sudanu Południowego było podpisanie memorandum z rządem tego kraju, reprezentowanym przez Josepha Maleka Aropa, wiceministra sprawiedliwości oraz podpisane protokoły ustaleń odnośnie pomocy, rozwoju, czy praw człowieka, które stanowić będą  podstawę dalszej współpracy. 

Delegacja rządowa Sudanu Południowego. Od lewej: Onyoti Adigo Nyikwec, Minister Rolnictwa i Rybołówstwa; Joseph Malek Arop, Wiceminister Sprawiedliwości i Spraw Konstytucyjnych; Agok Makur Kur, Wiceminister Finansów i Planowania.
Delegacja rządowa Sudanu Południowego. Od lewej: Onyoti Adigo Nyikwec, Minister Rolnictwa i Rybołówstwa; Joseph Malek Arop, Wiceminister Sprawiedliwości i Spraw Konstytucyjnych; Agok Makur Kur, Wiceminister Finansów i Planowania.

Intereko Energia od lat realizuje szereg projektów środowiskowych skierowanych dla krajów rozwijających się. 2 lata temu firma została partnerem technicznym Organizacji Międzyrządowej UNASDG IGO do realizacji projektów w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Działania polegają na monitorowaniu, doradztwie i łączeniu partnerów projektów, funduszy kapitałowych, rządów i innych powiązanych stron do uzyskania synergii aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Polska firma, dostarczając skuteczne rozwiązania wyznacza kierunki zrównoważonej transformacji.

Bezpośrednie korzyści odczuwają lokalne społeczności, a w rezultacie regiony i całe państwa. Mamy realny wpływ na kreowanie wzrostu świadomości w tym zakresie – mówi Jarosław Grobelny, który jako ekspert UNASDG ds. zrównoważonych systemów gospodarki odpadami, podkreśla szczególne znacznie tej organizacji, w zakresie wspierania rządów, instytucji i przedsiębiorstw w zakresie realizacji „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju” ONZ, przyjętych przez 193 państwa w 2015 r.

UNASDG działa na rzecz m.in. takich afrykańskich krajów, jak Gwinea Bissau, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Liberia, gdzie Intereko Energia chce zapewniać dostęp do swoich innowacyjnych, wydajnych i ekonomicznych technologii. Obejmują one m.in. mobilne jednostki przetwarzania odpadów w miejscu ich składowania, bez konieczności transportowania do zakładów gospodarki komunalnej. O dziwo, tego typu mobilne spalarnie nie mogą funkcjonować na terenie UE, bowiem nie wdrożono odpowiednich dyrektyw. Za to kraje afrykańskie są bardzo otwarte na te rozwiązania.

Odpady traktujemy jako surowiec, którego ilości przy dzisiejszej nadprodukcji dóbr, są właściwie nieograniczone. Chcemy mieć coraz większy udział w sektorze OZE. Zmniejszamy procent zalegających śmieci, produkując z nich energię i komponenty dla wielu branż. Przykładowo, wydajna energetycznie i bezpieczna dla środowiska technologia recyklingu opon i innych produktów z gumy produkuje składniki paliw, drut, czy węgiel popirolityczny. Spektrum można dynamicznie modyfikować, w zależności od zapotrzebowania rynku na poszczególne komponenty. Rozwiązania te mają mocne uzasadnienie w dobie kryzysu energetycznego. Odpady mają swoją wartość, świat ma ich w nadmiarze i musi się ich systematycznie pozbywać – podsumowuje Jarosław Grobelny. 

 

intereko logo


Joanna Chrustek, Jacek Majewski

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11