2016: CSR - moda czy konieczność?

CSR - moda czy konieczność?

2016: CSR - moda czy konieczność?

Odbywające się 29 września 2016 r. w hotelu Marriott w Warszawie Europejskie Forum Jakości w znacznej części poświęcono zagadnieniom społecznej odpowiedzialności w biznesie.

Zebranych na panelu inauguracyjnym Europejskiego Forum Jakości 2016 gości powitali: Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu, prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International; dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Wioletta Urbańska, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Panel Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda czy konieczność? został poświęcony głównie polityce personalnej, która jest jednym z kluczowych elementów strategii CSR. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Małgorzaty Wójcik, Dyrektora Personalnego w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Lek-Am. Do głównych obszarów tematycznych dyskusji należały zagadnienia z zakresu zarządzania partycypacyjnego, motywowania pracowników, polityki różnorodności oraz zatrudniania „fair play”.

Uczestnicy zastanawiali się także nad wpływem CSR-u na rekrutację determinowaną przez rynek pracownika. Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Rozwoju przedstawiła także to, w jakim zakresie administracja publiczna wspiera przedsiębiorców w realizowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jakie narzędzia i wsparcie może im zaoferować. W dyskusji wzięli udział także: Agnieszka Wójcik, Dyrektor Wykonawczy ds. Relacji z Otoczeniem w TAURON Polska Energia oraz Andrzej Pomarański, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia PR, ekspert niezależny.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11