Rynek agencji pracy tymczasowej w Polsce

Rynek agencji pracy tymczasowej w Polsce

Według raportu „Rynek usług HR 2022”, polskie agencje zatrudnienia odgrywają istotną rolę w procesie zatrudniania, wspierając w znalezieniu pracy aż 1 milion osób rocznie. Spośród blisko 9 tysięcy agencji, te, których obszarem działalności jest praca tymczasowa, stanowią ponad połowę. Ich znaczenie nie ulega wątpliwości, a szacowana wartość całego polskiego rynku pracy tymczasowej – wynosząca 6 miliardów złotych – tylko potwierdza ich rolę1. Oprócz korzyści, jakie agencje zatrudnienia niosą zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, same mierzą się nierzadko z problemami natury finansowej. Ich rozwiązaniem może być faktoring. Dlaczego? Z co najmniej 6 powodów.


Rynek agencji pracy tymczasowej w Polsce


Agencje pracy tymczasowej pośredniczą między pracodawcami a pracownikami, umożliwiając firmom pozyskiwanie pracowników na określony czas, co pozwala na zaspokajanie zmieniających się potrzeb kadrowych. Firmy coraz częściej doceniają tę elastyczność i możliwość dostosowywania zatrudnienia do bieżących potrzeb, dlatego współpraca z agencjami pracy tymczasowej zyskuje na popularności. Korzysta z niej chętnie zwłaszcza sektor produkcji, w którym zatrudnienie znajduje 58% pracowników tymczasowych, oraz usługowy (41%)2
Niemniej problematyczną kwestią dla wielu agencji pracy tymczasowej może być fakt, że muszą ponosić koszty od dnia zatrudnienia pracownika, a środki otrzymają dopiero po wyświadczeniu usługi i wystawieniu faktury. Zwykle trwa to 30-60 dni. W tym czasie agencje muszą regulować bieżące wydatki, takie jak wynagrodzenia dla pracowników, koszty zakwaterowania, podatki czy inne wydatki operacyjne. Oczekiwanie na opłacenie faktur przez klientów może więc wpłynąć na płynność finansową agencji i sprawić, że będzie miała trudności w wywiązywaniu się z tych zobowiązań. Dlatego warto rozważyć alternatywne rozwiązania, takie jak faktoring, które pomagają poprawić płynność finansową.


Czym jest faktoring?


Faktoring umożliwia szybką konwersję wystawionych faktur na gotówkę. Dzięki temu agencje mogą regulować bieżące koszty, wypłacać wynagrodzenia pracownikom tymczasowym i inwestować w rozwój biznesu. Na czym dokładnie polega ta usługa? 


– Faktoring to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych form finansowania działalności. Przekazując swoje faktury firmie faktoringowej przedsiębiorcy mogą szybko pozyskać środki finansowe oraz zwiększyć swój ogólny poziom bezpieczeństwa finansowego. To prosty proces, który umożliwia przedsiębiorcy natychmiastowe uzyskanie dostępu do swoich środków. – wyjaśnia Agnieszka Kubacka, Dyrektor Zarządzająca w FaktorOne.


Jak wynika z danych Polski Związek Faktorów (PZF), w 2022 r. polscy faktorzy dostarczyli finansowanie dla 25 000 krajowych firm, przeznaczając w tym czasie blisko 100 miliardów euro na ich bieżącą działalność, w tym zaspokojenie potrzeb finansowych i uniknięcie opóźnień w płatnościach. Elastyczność finansowa to niewątpliwie ogromny atut faktoringu także dla agencji pracy tymczasowej, ale nie jedyny.


Korzyści płynące z faktoringu dla agencji pracy tymczasowej


Faktoring w przypadku agencji pracy tymczasowej może się opłacać z wielu powodów. Jednym z nich jest skrócenie okresu oczekiwania na płatności od klientów, a co za tym idzie – poprawa płynności finansowej.

– Uzyskanie środków pieniężnych za niezapłacone jeszcze faktury nawet w 15 minut, pomaga w utrzymaniu stabilnej płynności finansowej i zapobiega opóźnieniom w wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom. – zauważa Dyrektor Zarządzająca w FaktorOne. – Ponadto finansujemy faktury z terminem płatności nawet do 120 dni. – dodaje. 


Zwiększenie dostępności środków finansowych na bieżącą działalność pozwala z kolei na bardziej efektywne zarządzanie gotówką. Daje możliwość inwestowania i skupienia się na rozwoju i rozbudowie działalności – dzięki faktoringowi agencja może skoncentrować się m. in. na pozyskiwaniu nowych klientów i lepszej obsłudze pracowników. Wszystko to w efekcie przekłada się na zwiększenie konkurencyjności na rynku.
Współpraca z faktorem oznacza także dostęp do specjalistycznej wiedzy i możliwość skorzystania z dodatkowych usług. Faktorzy posiadający wieloletnie doświadczenie, mają bogatą wiedzę na temat potencjalnych czynników, wpływających na płynność finansową. Tacy specjaliści, dzięki długiej obecności na rynku, mieli w praktyce do czynienia  z tysiącami różnorodnych przypadków. Dzięki temu niejednokrotnie potrafią przewidzieć, jak zachowają się różni kontrahenci, na co zwracać uwagę oraz jakie kroki podjąć. W przypadku długofalowej współpracy stają się więc nie tylko dostawcami usług faktoringowych, ale także cennymi partnerami, gotowymi do udzielania fachowych porad i wsparcia w podejmowaniu decyzji finansowych.
Faktoring może więc stanowić atrakcyjne rozwiązanie dla agencji pracy tymczasowej, które chcą poprawić zarządzanie finansami i zwiększyć swoją stabilność finansową. Co istotne, faktoring nie jest formą pożyczki, a to oznacza, że ​​agencja nie musi się bać o spadek zdolności kredytowej. Oczywiście przed podjęciem decyzji o faktoringu, warto dokładnie przeanalizować dostępne oferty i warunki, aby wybrać najlepszego partnera faktoringowego i dzięki nawiązanej współpracy móc w pełni korzystać z elastyczności finansowej.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11