Praca jest dla nas źródłem stresu?

stres w pracy

Praca jest dla nas źródłem stresu?

Trudno sobie wyobrazić życie bez pracy – niestety dla większości Polaków okazuje się ona częstym źródłem stresu. Ponad dwie trzecie (72%) pracowników twierdzi, że odczuwa stres związany z pracą każdego tygodnia, przy czym prawie jedna piąta (19%) boryka się z nim codziennie! Jak wynika z badania Huawei CBG Polska - 38% osób odczuwających zawodową presję twierdzi, że taki stan rzeczy utrzymuje się ponad pół roku, a 31% nie jest w stanie wskazać, od jak dawna. Długotrwały stres wpływa negatywnie na nasze samopoczucie, prowadzi do obniżenia nastroju, ciągłego zmęczenia, bezsenności, osłabienia produktywności czy też wypalenia zawodowego. Mimo to 84% z nas nigdy nie mierzy jego poziomu. Taka kontrola okazuje się niezwykle ważna. Odpowiednia analiza za pomocą funkcji smartwatcha może pomóc nam poznać swoje reakcje i nauczyć się je kontrolować. To w konsekwencji poprawi nasze zdrowie i poziom satysfakcji życiowej. 

Aż 72% pracujących Polaków doświadcza stresu związanego z pracą każdego tygodnia. Taka dawka nerwów może mieć konsekwencje dla naszego zdrowia. Niektórymi z objawów przewlekłego stresu są: bezsenność, obniżona odporność czy problemy z sercem, a nawet migreny. Dla prawie 1/5 pracowników (19%) wykonywany zawód jest codziennym źródłem niepokoju, podczas gdy 33% odczuwa zawodowy stres nawet 2-3 razy w tygodniu. Co więcej, aż 20% badanych przyznaje, że nie potrafi przetrwać tygodnia bez choćby jednego trudnego dnia. Wnioskiem rzucającym nieco optymizmu na sytuację kondycji psychicznej pracowników jest fakt, że nieco ponad jedna czwarta pracowników doświadcza stresu  związanego z pracą tylko 1-2 razy w miesiącu bądź rzadziej (28%). Co zatem najczęściej niepokoi nas w związku z wykonywanym zawodem i jak możemy sobie z tym radzić?

stres

Zbyt niskie wynagrodzenia i zbyt wysoka presja 


Poziom wynagrodzenia nadal pozostaje najsilniejszym czynnikiem generującym stres wśród pracujących Polaków, przyznaje to aż 61% z nich. Nie ma w tym niczego dziwnego, w końcu wysokość zarobków bezpośrednio wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Możliwość podejmowania decyzji życiowych bez presji finansowej to niedoścignione marzenie wielu – tylko 3% badanych nie stresuje się pieniędzmi w ogóle. Niewiele mniej osób, bo 56%, jako czynnik wywołujący u nich silny lub bardzo silny stres wskazuje dużą presję na wyniki zawodowe. W przestrzeni publicznej wiele mówi się o konsekwencjach zdrowotnych zbyt dużego nacisku na podwładnych, jednak jak widać, edukacja w tym temacie jest nadal potrzebna. Tylko 4% z nas temat ten nie stresuje wcale. Jednak inne czynniki, takie jak nadmiar zadań i nadgodzin, brak możliwości rozwoju oraz niewłaściwa atmosfera w pracy również mocno obciążają pracowników – odpowiednio 49%, 46% i 45% osób wskazało na te problemy jako silne czynniki stresowe. 
Co zaskakujące, warunki w miejscu zatrudnienia negatywnie wpływają na samopoczucie aż 43% pracujących, a brak pracy zdalnej na 33% z nich.

Presja w pracy od dawna jest problemem


Zdaniem zestresowanych pracowników ich problemy trwają od dłuższego czasu. Aż 38% respondentów przyznało, że odczuwa stres związany ze swoją pracą od ponad pół roku, podczas gdy 31% nie jest w stanie określić, od jak dawna czuje tę presję. Prawie co czwarta osoba (23%) wskazuje, że problemy te utrzymują się od kilku miesięcy, a kolejne 8%, że krócej niż miesiąc.

stres praca


Monitoring poziomu stresu to podstawa


Aż 84% respondentów przyznaje, że nigdy nie sprawdza swojego poziomu stresu. Warto to zmienić, bo jego kontrolowanie pomaga rozpoznawać czynniki, które go wyzwalają. Im szybciej będziemy je zauważać, tym lepiej będziemy mogli przeciwdziałać krótko- i długofalowym efektom podenerwowania i niepokoju. Doskonałymi narzędziami posiadającymi zaawansowane funkcje pomiaru stresu są smartwatche.

- Monitorowanie poziomu stresu jest ważne zarówno, gdy odczuwamy jego wzrost, jak i gdy nie zauważamy takich symptomów. W tym pierwszym przypadku – kiedy zegarek pokaże nam, że poziom napięcia w naszym organizmie jest zbyt wysoki, możemy zastosować techniki antystresowe, takie jak: ćwiczenia oddechowe, relaksacja mięśni czy medytacja. Warto także zadbać o regularną aktywność fizyczną oraz lepszy sen, w czym też może nam pomóc smartwatch. Jeśli jednak silny stres pojawia się często i przez dłuższy czas, wówczas wiele osób przestaje odczuwać jego objawy – nasze ciało się do tego permanentnego napięcia przyzwyczaja. Zegarek przez całą dobę zapisuje zmiany poziomu stresu, co obiektywnie pokaże czy jesteśmy zestresowani czy nie. Analiza danych dobowych umożliwi nam również powiązanie raptownych wzrostów z wydarzeniami, które miały miejsce o konkretnej godzinie danego dnia. Dzięki temu dowiemy się jakie sytuacje powodują u nas wzmożone napięcie, a także jakie są ich negatywne objawy, np. przyspieszone tętno czy problemy ze snem. To pozwoli nam odpowiednio reagować – zbudować zdrowe nawyki, a w razie potrzeby wyeliminować z naszego życia główne źródła stresu – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

co najbardziej stresuje w pracy
Badanie wykonane na zlecenie Huawei CBG Polska przez SW Research, marzec 2024, N = 1000.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11