WIKA Polska SGF – Myślimy globalnie, działamy lokalnie

Siedziba firmy Wika Polska

WIKA Polska SGF – Myślimy globalnie, działamy lokalnie

Grupa WIKA ma swoje oddziały na całym świecie i zatrudnia obecnie ponad 10 tys. osób. W Polsce jest miejscem pracy dla 2,3 tys. z nich, w trzech lokalizacjach. To największe przedsiębiorstwo we Włocławku łączące ponad stuletnią tradycję z innowacyjną technologią i nowoczesnym parkiem maszynowym. Lider w dziedzinie produkcji urządzeń do pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu, siły, przepływu, a także kalibracji. W tym roku Wika Polska SGF została wyróżniona tytułem Laureata Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobry Pracodawca 2023. 

To organizacja wrażliwa na potrzeby społeczności lokalnych oraz zatrudnionych w niej osób. Jako pracodawca dąży do tego, aby budować coraz lepsze miejsce pracy będące odpowiedzią na potrzeby zarówno obecnych pracowników, jak i potencjalnych kandydatów. Firma stawia na budowanie silnych kompetencji, daje możliwość rozwoju i stwarza przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń o tym wszystkim rozmawiamy z Moniką Głoskowską - Dyrektorem Personalnym  Wika Polska SGF.

Monika Głoskowska Dyrektor Personalny

W jaki sposób Państwo to robią?   

Nieustannie pracujemy nad tym, aby być pracodawcą pierwszego wyboru w naszym regionie. Mamy świadomość, że to ambitny cel, dlatego też działamy szeroko i na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim staramy się zakorzeniać w świadomości mieszkańców Włocławka i okolic już od momentu pójścia do szkoły średniej, następnie przez współpracę z lokalnymi uczelniami wyższymi, aż do aktywnej obecności na kluczowych wydarzeniach naszego miasta. To tylko kropla w morzu działań, które podejmujemy, aby pokazać, że we Włocławku jest firma, która wyróżnia się innowacyjnością, zarówno w stosowanych technologiach, jak i podejściu do tworzenia rozwijającego miejsca pracy. 

W takim razie jakie konkretnie działania podejmuje WIKA Polska SGF? 

Od 2018 roku współpracujemy z Zespołem Szkół Technicznych we Włocławku. Swoim patronatem objęliśmy 5 klas o profilu Mechatronik, jednocześnie zapewniając im przestrzeń do praktycznej nauki poprzez ufundowanie w pełni wyposażonego warsztatu. Oprócz tego jesteśmy obecni w życiu szkoły podczas najważniejszych wydarzeń, a uczniowie mają szansę poznać firmę w trakcie organizowanych przez nas wizyt studyjnych po firmie.  
Od razu po ukończeniu średniej szkoły technicznej zapraszamy uczniów, aby razem z WIKA Polska SGF rozpoczęli swoją karierę zawodową i dołączyli do naszego Warsztatu Szkoleniowego. Jest to 16-miesięczny program, w trakcie którego zatrudniamy absolwentów na umowę o pracę. Tym samym dajemy im szansę na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, zapewniając jednocześnie przestrzeń do nauki w zawodzie mechanika i mechatronika. Po ukończeniu warsztatu każdemu indywidualnie dopasowujemy ścieżkę kariery zgodnie z  deklarowanymi preferencjami, zdobytą wiedzą i umiejętnościami technicznymi.  


Z kolei dla studentów mamy propozycję w postaci płatnego wakacyjnego stażu „Ciśnienie na karierę”, do którego zapraszamy uczestników ostatnich lat studiów inżynieryjnych, aby mogli sprawdzić jak w praktyce wykorzystać swoją wiedzę. Nasi stażyści przechodzą przez specjalnie przygotowany program, który zakłada rozwój kompetencji, zarówno technicznych, jak i miękkich. Jednocześnie jest to czas, w którym zapoznają się z tajnikami pracy w międzynarodowej firmie produkcyjnej. Po ostatniej edycji aż 5 z 7 stażystów rozpoczęło u nas pracę i pracuje do dziś, co stanowi potwierdzenie jak trafna jest to propozycja, zarówno dla młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową, jak i dla naszej organizacji. 
Oprócz tego, w ramach współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną zakupiliśmy supernowoczesnego Robota ABB IRB 120-3/0, do nowootwartego Centrum Programowania Robotów Przemysłowych we Włocławku, które jest jednym z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce. Umożliwi on uczniom z regionu pozyskanie praktycznej wiedzy w zakresu budowy, sterowania oraz funkcjonowania tego typu maszyn. Wierzymy, że ta inwestycja będzie stanowić wsparcie dla budowania silnych kompetencji technicznych z myślą o naszych potencjalnych przyszłych pracowników. 

Jakie działania wspierające rozwój pracowników WIKA Polska SGF podejmuje wewnątrz organizacji? 

Systematycznie realizujemy liczne szkolenia w ramach Akademii WIKA związane z rozwojem kompetencji miękkich i technicznych. Należy do nich: Akademia Lidera Zespołu, Akademia Zarządzania Projektami, Akademia Logistyki, Akademia Spawania, Akademia Regulacji czy Akademia Ustawiacza CTS. Dodatkowo promujemy przede wszystkim rekrutacje wewnętrzne, umożliwiając pracownikom rozpoczęcie nowej ścieżki zawodowej w tym samym miejscu pracy. Firma daje możliwość awansu w ramach struktury pionowej lub wejście na ścieżkę specjalistyczną. Oprócz tego, korzystając z wiedzy i doświadczenia, najbardziej wykwalifikowanym pracownikom, oferujemy możliwość zastania trenerem wewnętrznym.  

Co można powiedzieć o WIKA Polska SGF jako pracodawcy? 

Nasza organizacja to wyjątkowe miejsce pracy, gdzie w atmosferze docenienia i różnorodności, ludzie codziennie zdobywają nową wiedzę oraz doświadczenie. Dajemy szansę na rozwój każdemu, kto wykaże chęci i motywację. Jesteśmy organizacją, która przede wszystkim wierzy, że jej największy potencjał jest wewnątrz, a są nim nasi pracownicy.

wika dobry pracodawca 2023

Pracujemy często w wielopokoleniowych zespołach, gdzie ludzie wzajemnie się od siebie uczą. Szanujemy ogromny bagaż kompetencji wieloletnich pracowników i czerpiemy ze świeżego spojrzenia tych, którzy dopiero do nas dołączyli. Wierzymy, że ciągła budowa platformy wymiany doświadczeń i wiedzy jest tym, co stanowi naszą przewagę na rynku pracy, a potwierdzeniem na to, że działania, których się podejmujemy wyróżniają nas na tle innych firm jest tytuł „Dobry Pracodawca 2023”. Mamy przekonanie, że to co robimy, wspiera nas w tym, aby lokalnie być postrzeganym jak pracodawca pierwszego wyboru.

Rozmawiała Magdalena Klimek

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11